Przedsiębiorstwo "ELDROBUD" rozpoczęło swoją działalność w 1989 roku.

Od samego początku skupiliśmy się na kompleksowym świadczeniu usług dla spółdzielni mieszkaniowych i zarządów budynków.

Na bazie współpracy z tymi instytucjami stopniowo zaczęliśmy poszerzać naszą ofertę, wychodząc naprzeciw ich problemom i potrzebom.

          Dzisiaj posiadamy już najnowszą technologię, własne laboratorium wraz z najnowocześniejszymi przyjaznymi środowisku środkami oraz niemałe doświadczenie.

Najistotniejszym ogniwem są jednak ludzie.

Nasi pracownicy, posiadając praktyczną znajomość rzeczy, mogą być gwarantem fachowego wykonania wszelkich zleceń.

Mamy nadzieję, że szczegółowy wykaz wykonywanych przez nas usług, listy referencyjne oraz opis czynników mających największy wpływ na powodzenie dokonywanych przedsięwzięć dadzą pozytywny obraz naszej firmy.